Modernizacja polskiej energetyki – ogromne wyzwania przed inwestorami 

Polski sektor energetyczny, ze względu na wieloletnie niedoinwestowanie, stoi przed potrzebą pozyskania w ciągu nadchodzących lat nawet 200 mld zł na inwestycje w nowe moce wytwórcze i sieci przesyłowe.

by PMR Publications Wednesday, February 17, 2010
Jak wynika z opracowanego przez firmę badawczą PMR raportu „Budownictwo energetyczne w Polsce 2010 – Prognozy rozwoju i planowane inwestycje”, największy przyrost nowych mocy wytwórczych w energetyce spodziewany jest w latach 2014-2016, kiedy to do użytku oddane zostaną bloki o mocy 8-10 tys. MW. Co ważne, poza czterema największymi grupami energetycznymi (PGE, Tauron, Energa oraz Enea), poważne inwestycje planują również zagraniczni inwestorzy działający na rynku polskim (Vattenfall, RWE, GDF SUEZ, CEZ, EDF oraz Fortum), a także podmioty niezwiązane dotąd bezpośrednio z branżą elektroenergetyczną, jak PGNiG, PKN Orlen, Lotos, KGHM czy Kulczyk Holding. Znaczące przedsięwzięcia czekają też branżę energii ze źródeł odnawialnych.
W sferze inwestycji w energię odnawialną, zdecydowanie najlepsze perspektywy rysują się przed energetyką wiatrową. W najbliższej dekadzie Polska będzie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów pod względem nowych inwestycji w energetykę wiatrową, ze średnim rocznym wzrostem zainstalowanej mocy na poziomie 800-900 MW. Rynek ten jest wysoce perspektywiczny, ponieważ jego rozkwit dopiero się rozpoczyna. Rozwój tej gałęzi energetyki napotkać może jednak na liczne bariery, do których zaliczyć można brak jednolitej, wspólnej strategii rządowej oraz spójności w podejściu do energetyki wiatrowej poszczególnych resortów, długi okres realizacji inwestycji (4-7 lat), długi czas oczekiwania na turbiny wiatrowe (nawet do dwóch lat), brak koordynacji planów rozbudowy sieci przez dystrybutorów, a także praktykę rezerwowania mocy przyłączeniowej, co tworzy niejawny rynek obrotu uprawnieniami do przyłączenia.
Analitycy PMR szacują, że w ramach finansowania inwestycji, najwięksi na rynku gracze nawet połowę potrzebnych środków będą chcieli pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Ze względu na wielkość nakładów inwestycyjnych związanych z projektami energetycznymi, istnieje kilka możliwości zewnętrznego finansowania, spośród których główne to: kredyty i pożyczki krajowe, obligacje, emisja akcji na GPW, finansowe zaangażowanie inwestora strategicznego, a także kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, w przypadku których Polska jest największym kredytobiorcą spośród krajów Europy Środkowej i Wschodniej. O środki finansowe na wszystkie planowane inwestycje energetyczne nie będzie jednak łatwo. Oznacza to, że część projektów zostanie sfinansowana w oparciu o fundusze pozyskane w drodze podwyżek cen energii.
Analizując planowane projekty, należy wziąć pod uwagę fakt, że sektor energetyczny działa obecnie w bardzo zmiennym otoczeniu ekonomicznym i prawnym, gdzie w coraz większym stopniu o opłacalności inwestycji decydują decyzje polityczne. W realizacji długoterminowych projektów energetycznych pod uwagę muszą być zatem brane regulacje, jakie będą obowiązywały w przyszłości. Jednak przyszłe rozwiązania prawne w sferze energetyki i ochrony środowiska są wciąż bardzo niepewne, w związku z czym podejmowanie konkretnych decyzji inwestycyjnych w obecnej chwili jest obarczone bardzo dużym ryzykiem. W związku z tym nie wszystkie wstępnie deklarowane przez inwestorów projekty energetyczne zostaną zrealizowane. Z kolei ich miejsce mogą zająć nowe przedsięwzięcia, które nie zostały jeszcze ujawnione bądź znajdują się we wstępnej fazie przygotowania. Zdaniem inwestorów, pomimo oczekiwanych trudności z zapewnieniem finansowania dla wszystkich planowanych projektów, na dobrze przygotowane inwestycje (posiadające rynek zbytu, odpowiednią technologię oraz korzystną lokalizację) z pewnością znajdą się potrzebne środki i zostaną one zrealizowane.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. „Budownictwo energetyczne w Polsce 2010 − Prognozy rozwoju i planowane inwestycje”.

Więcej informacji na temat raportu:
Dział Marketingu:
tel. /48/ 12 618 90 00
e-mail: marketing@pmrcorporate.com


0    submitted by PMR Publications
Read More Press Releases

Thanks to robots, company registration in Singapore has become cheaper

Koincable Introduces Four Customizable HDMI Cables

SKS Ispat& Power Ltd commissions first 300-MW power unit of their 1,200-MW RaigarhPower Plant

How a Bodybuilding Diet Can Help Build Muscle Naturally

Low Carb Diet Report Casts Light On New Research Findings

Increase in the number of student visa is trending nowadays

Wiwigo Technologies: First of its kind selfie campaign takes place in moving Delhi-Chandigarh Shatabdi

An important day in real estate sector

Leonard Kim to Appear on Critical Mass Radio Show

Nishan Kohli's recent exhibition on photography

Get press releases by email