Sektor biotechnologii w farmacji: boom spodziewany dopiero w 2011 roku 

Innowacje biotechnologiczne w sektorze farmaceutycznym w Polsce

by PMR Publications Monday, August 24, 2009
Obecnie sektor biotechnologii znajdującej zastosowanie w farmacji i medycynie (tzw. „czerwonej biotechnologii”) rozwija się w Polsce w umiarkowanym tempie, wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR „Innowacje biotechnologiczne w przemyśle farmaceutycznym w Polsce 2009”. W 2008 r. przychody tego sektora spadły nawet w porównaniu do poprzedniego roku, co było spowodowane gorszymi wynikami Biotonu, największej polskiej firmy biotechnologicznej. Warto jednak zaznaczyć, że firmy biotechnologiczne pracują obecnie intensywnie nad nowymi produktami, których sprzedaż może mieć duży wpływ na ten rynek już za dwa lata.

Dynamiczny rozwój biotechnologii nie wcześniej niż w 2011 roku
W ostatnich dwóch latach w sektorze biotechnologicznym nastąpił znaczący spadek dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży. W roku 2008 odnotowano nawet spadek przychodów, na co wpływ miały gorsze wyniki największej polskiej firmy biotechnologicznej Bioton. W wyniku tego, w 2008 r. wartość sprzedaży firm biotechnologicznych z sektora farmaceutycznego można oszacować na poziomie około 607 mln zł, około 2% mniej niż w roku 2007. Według prognoz PMR, w kolejnych latach (2009-2010), mimo gorszej sytuacji gospodarczej, przychody polskich firm biotechnologicznych będą rosły o kilka procent rocznie, natomiast w 2011 r. mogą uzyskać wzrost sprzedaży rzędu prawie 30%. Taki skokowy wzrost będzie efektem rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć obecnie znajdujących się na początkowym etapie i jeszcze nie przynoszących przychodów.

Środki UE napędzają wzrost
Jak wszędzie na świecie decydującą rolę w rozwoju innowacyjnych technologii odgrywa dostęp do finansowania podwyższonego ryzyka. Dostępność funduszy unijnych w Polsce pozwoliła na wsparcie rozwoju firm zainteresowanych ryzykownymi przedsięwzięciami w sektorze biotechnologicznym. Najważniejszym z nich jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Dzięki właściwemu wykorzystaniu środków unijnych firmom działającym w Polsce łatwiej jest obecnie sfinansować inwestycje w badania oraz wdrożenia innowacyjnych technologii. W naszej opinii, mimo gorszej sytuacji gospodarczej na świecie, w Polsce w niedługim czasie ma szanse rozwinąć się prawdziwy biznes biotechnologiczny.
Jak wynika z informacji Ministerstwa Gospodarki, w latach 2007-2013 firmy oraz instytuty naukowe z sektora medycznego, farmaceutycznego i biotechnologicznego będą z pomocą środków unijnych realizowały już projekty o łącznej wartości około 662 mln zł (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) z czego około 120 mln zł zostanie przeznaczonych na projekty związane z sektorem urządzeń i technologii medycznych oraz suplementów diety. Natomiast zdecydowana większość pozostałych środków jest bezpośrednio lub pośrednio związana z sektorem biotechnologii w medycynie i farmacji w Polsce. Wartość ta nie jest ostateczna ponieważ nie rozstrzygnięto jeszcze wielu konkursów. Ponadto kolejne konkursy będą ogłaszane w przeciągu najbliższych lat i miesięcy.

Coraz więcej innowacyjnych projektów
Mimo, że oficjalne statystyki nie zauważają przyrostu liczby firm z branży biotechnologicznej, w Polsce w ostatnich latach w rzeczywistości firm tych przybyło. Przykładowo, w 2007 r. powstały dwie firmy biotechnologiczne – Mabion i Selvita. W 2008 r. powstał Celther.
To, że polski sektor life science dopiero zaczyna się intensywnie rozwijać, najlepiej widać analizując liczbę nowych innowacyjnych przedsięwzięć, szczególnie z sektora biotechnologicznego powiązanego z przemysłem farmaceutycznym. Warto zwrócić uwagę na innowacyjne projekty prowadzone przez takie firmy jak:
• Celther (terapia komórkowa z zastosowaniem komórek macierzystych)
• Celon Pharma (terapie oparte na siRNA)
• Mabion (terapie oparte na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych)
• Euroimplant (inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna)
• Biocontract (innowacyjne szczepionki przeciw nowotworom skóry i nerki).
Wyżej wspomniane obszary badań w przyszłości będą stanowiły z pewnością źródło konkurencyjnej przewagi polskiego sektora “czerwonej biotechnologii”.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. “Innowacje biotechnologiczne w sektorze farmaceutycznym w Polsce”.

Więcej informacji na temat raportu:
Dział Marketingu:
tel. /48/ 12 618 90 00
e-mail: marketing@pmrcorporate.com

O firmie PMR
PMR Publications jest działem firmy PMR, specjalizującej się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług firmom zainteresowanym krajami Europy Środkowo-Wschodniej i innymi rynkami wschodzącymi. Do głównych obszarów działalności PMR należy wydawanie publikacji biznesowych
(PMR Publications), świadczenie usług konsultingowych (PMR Consulting) i badania rynku (PMR Research). Obecna na rynku od ponad trzynastu lat i posiadająca jedne z najczęściej odwiedzanych portali informacyjnych, PMR jest jedną z największych firm w swojej branży w Europie Środkowo-Wschodniej.

PMR
ul. Supniewskiego 9, 31-527 Krakow, Poland
tel. /48/ 12 618 90 00, fax /48/ 12 618 90 08
www.pmrcorporate.com

0    submitted by PMR Publications
Read More Press Releases

Thanks to robots, company registration in Singapore has become cheaper

Koincable Introduces Four Customizable HDMI Cables

SKS Ispat& Power Ltd commissions first 300-MW power unit of their 1,200-MW RaigarhPower Plant

How a Bodybuilding Diet Can Help Build Muscle Naturally

Low Carb Diet Report Casts Light On New Research Findings

Increase in the number of student visa is trending nowadays

Wiwigo Technologies: First of its kind selfie campaign takes place in moving Delhi-Chandigarh Shatabdi

An important day in real estate sector

Leonard Kim to Appear on Critical Mass Radio Show

Nishan Kohli's recent exhibition on photography

Get press releases by email